Не Те ли е грижа?

Прочит: Марк 4:35-41

„… те Го събудиха и Му казаха: Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?“
(Марк 4:38)

Когато се разрази бурята и застраши живота на учениците в ладията, Исус спеше. Вълните се надигаха и пълнеха ладията с вода. „Учителю! Нима не Те е грижа, че загиваме?“ Поразителен въпрос.
Често бях чувала тези думи от Марк, но сега те изразяваха много точно съмненията, които имах относно Божията грижа към мен. В историята с бурята учениците бяха отчаяни. Аз също бях отчаяна. Работата, семейството ми, финансовата буря – всичко това ме караше да се чувствам ужасно. Губех надежда, че Исус може да промени обстоятелствата.
Въпреки страха на учениците Исус изобщо не се разтревожи. Когато се събуди, Той смъмри бурята, а те се смутиха още повече от това, че техният Учител заповядва на ветровете. В онзи момент Исус показа, че е всемогъщият Бог, на Когото се покорява цялото творение. Той беше сред бурята, но не беше под нейната власт.
Когато започнах да размишлявам над пасажа, се чувствах, сякаш Исус е заспал. Историята с учениците ме провокира да сравня Спасителя със съмненията си. Бурите не са никаква заплаха за Него. Когато сме изплашени и отчаяни, Той е спокоен и ни призовава да се доверим на Неговата грижа. Призовава ни да се успокоим, защото всичко в този свят е под Негов контрол.

Молитва: Исусе, помогни ни сред бурята да спрем и да видим Твоята велика мощ. Знаем, че ще ни преведеш през всяка опасност, ако Ти се доверим. Амин.

Мисъл за деня: Исус ме призовава в Своята почивка и се грижи за мен.
Ранди Перес Хелм (Мичиган, САЩ)

Да се молим: ДА НАМЕРИМ МИР И ДА СИ ПОЧИНЕМ В ИСУС.

Остави коментар

Live Reply