Не Те ли е грижа?

Прочит: Матей 8:23-27

„… Какъв е Този, че и ветровете и вълните Му се покоряват?“
(Матей 8:27)

Преди изборите в Кения през 2017 г. слушахме множество призиви за мирното им провеждане. Въпреки това страхът от насилие изпълваше сърцата на гласоподавателите. Причината беше насилието по време на избори само десет години по-рано.
Докато мислех за този страх сред хората, си припомних случая, в който учениците на Исус бяха с Него в една лодка и се бояха, че морето ще ги погълне. Докато водите се вълнуваха от бурята, те отидоха при Него, събудиха Го и попитаха: „Учителю, не Те ли е грижа за нас?“. Исус стана, укроти бурята и успокои учениците. Това напомня както на тях, така и на нас, че ако вярваме в Исус, Той ще бъде с нас при всякакви обстоятелства. Всичко, което трябва да направим като деца на Всемогъщия Бог, е да Му се доверим и с покорство да следваме Него и словото Му. „Защото за Бога няма нищо невъзможно“ (Лука 1:37).

Молитва: Господи, благодарим Ти за мира, който ни даваш днес. Винаги гледаме към Теб за помощ. Молим се в името на Отца, Сина и Святия Дух. Амин.

Мисъл за деня: Христос е изворът на всеки мир.
Филип Поло (Кения)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО ЩЕ УЧАСТВАТ В ИЗБОРИ.

Остави коментар

Live Reply