Не виждам!

Прочит: 4 Царе 5:1-19

 

„А Нееман се разгневи и си отиде, като казваше: Ето, аз мислех, че той непременно ще излезе при мен, ще застане и ще призове името на своя Бог, ще положи ръката си върху мястото и така ще изцери прокажения.“

                                                                         (4 Царе 5:11)

 

Съпругът ми често не може да намери каквото му трябва вкъщи, дори ако предварително съвсем точно съм му казала кое къде се намира. „Къде е млякото?“ – пита той, надничайки в хладилника. „На второто рафтче вдясно“ – отвръщам аз. „Не го виждам“ – продължава той. Накрая аз отивам и му го показвам. „О, аз си мислех, че е в кутия“ – обяснява той. Често промяната във формата или цвета на опаковката прави нещата „невидими“.

Това ми напомня за историята на Нееман. Той очакваше пророк Елисей да го изцери, но по определен начин и когато пророкът постъпи другояче, болният се разгневи, заради което замалко щеше да остане в болестта си. За щастие на Нееман, той имаше верни хора, които отвориха очите му и го посъветва да направи така, както му заръчва пророкът. Нееман се съгласи и беше изцерен.

Колко често „пропускаме“ Божиите благословения само защото идват по неочакван начин и не можем да ги разпознаем? Просто не очакваме определен човек или събитие да промени живота ни. Нека отворим умовете и сърцата си за Божиите благословения, които понякога ни изненадват!

 

Молитва: Господи, Твоите планове за нас са по-големи от това, което ние очакваме. Помогни ни да не Те ограничаваме, защото Ти многократно надвишаваш нашите човешки представи. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако отворим очите си, ще видим Божиите благословения.

Дебра Калауей (Канзас)

 

Да се молим: ДА ВИЖДАМЕ БОЖИИТЕ БЛАГОСЛОВЕНИЯ, КОИТО НЕ СМЕ ОЧАКВАЛИ.

 

Остави коментар

Live Reply