Не зависи от нас

Прочит: Числа 11:21-30

„И едно момче се завтече и извести на Мойсей: Елдад и Модад пророкуват в стана. Тогава Исус, Навиновият син, служителят на Мойсей, един от неговите избрани, проговори: Господарю мой, Мойсей, забрани им.“
(Числа 11:27-28)

Много от нас сигурно са чували обещанието „Дръж се добре и ще получиш награда“. Понякога си мислим, че Бог постъпва така – дава ни нещо добро, когато сме постъпили правилно. Но Библията ни учи, че доброто ни поведение няма да промени Бога или да повлияе на Неговите решения. Не е необходимо да Го впечатляваме, за да ни покаже милост.
В днешния прочит Елдад и Модад не послушаха заповедта да излязат от стана, но Божият Дух застана на тях и те пророкуваха. Понякога постъпваме като Исус Навин, когато виждаме, че Господ действа чрез хора, които не са били покорни. Но в такива моменти забравяме, че това зависи от Него, а не от нас. Бог може да върши делото Си чрез всеки човек. Това не означава, че можем да живеем както си искаме или просто да стоим и да чакаме благословения. Напротив, това е уверение, че нещата не зависят от представянето ни, а от желанието да изпълняваме Божията воля.

Молитва: Всемогъщи Боже, нека Духът Ти бъде на нас. Дай ни мъдрост, за да вярваме в Твоите планове за нас, и желание да изпълняваме волята Ти.

Мисъл за деня: Бог не ме избира по поведението ми.
Давид Гарсия Ескобар (Колумбия)

Да се молим за: КОЛУМБИЙСКИЯ НАРОД.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply