Небесна награда

Прочит: Матей 5:3-12

 

„… радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата.“

(Матей 5:12)

 

Много организации предлагат парично обезщетение при пенсиониране. В Тайланд някои работодатели изплащат опредена сума на работника в зависимост от приноса му през годините. Но наградата, която ние получаваме от Бога, е много различна.

В днешния библейски стих се казва, че наградата ни на небесата е голяма. От предложения прочит можем да разберем много за това как Бог очаква да живеем. В третия стих е казано да бъдем смирени и да осъзнаваме, че имаме нужда от Бога. Да сме бедни по дух означава да бъдем с Него и да живеем за Него. По-нататък Исус ни повелява да бъдем миротворци дори когато се сблъскваме с несправедливост и преследване.

Бог е приготвил награда за тези, които живеят според Исусовите думи. В Матей 5:12 ни се казва: „радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата“.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да живеем с вярата, че Ти си приготвил пътя пред нас. Молим се в името на Исус Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Моята награда на небето е много по-голяма от всяка земна награда.

Прасартпорн Тарийо (Тайланд)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ПРИТЕСНЯВАТ ЗА СВОЕТО ПЕНСИОНИРАНЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply