Небесният Баща

Прочит: Ефесяни 3:14-21

„А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според Своето богатство в слава в Христос Исус.“
(Филипяни 4:19)

Аз съм индийка, но внукът ми Ариан е роден в Тексас и сега живее в Канзас. Един ден, когато се връщаше от детската градина, той невинно заяви на баща си: „Тате, ти не си ми истински баща. Бог е истинският ми Баща и Той ще се грижи за мен“. Сигурно бяха научили това по време на библейския час в градината.
Когато чух тези думи, си спомних как навремето казах същото на своя баща. Още на 17 години приех Христос и започнах да служа, като това стана моя постоянна работа. Братята и сестрите ми нямаха нищо против, но баща ми се притесняваше за моето бъдеще. Спомням си как му казах с абсолютна увереност: „Тате, небесният ми Отец управлява моя свят. Той ще се погрижи за всичко, от което се нуждая, според Своето богатство, защото ми е обещал това“.
Сега съм на 67 години, не виждам добре и ходя по-трудно. Но и днес имам същата увереност, както в онзи ден преди толкова годни. Да, Бог изпълнява Своите обещания и ще снабди всяка моя нужда „според Своето богатство в слава в Христос Исус“.

Молитва: Благодарим Ти, небесни Отче, че си верен и снабдяваш всяка наша нужда. Амин.

Мисъл за деня: „Господ е Пастир мой; няма да остана в нужда“ (Псалм 23:1).
Сарала Прабхакар (Индия)

Да се молим за: ВНУЦИТЕ.

Остави коментар

Live Reply