Небесният дом

Прочит: 1 Коринтяни 2:1-10

„Понеже смятам, че сегашните временни страдания не заслужават да се сравнят със славата, която има да се открие за нас.“
(Римляни 8:18)

Избягвам да се замислям за вечния живот и се наслаждавам на нещата, които обичам в този свят – телевизията, храната, риболова. Но Бог ни казва: „мислете за горното, а не за земното“ (Колосяни 3:2).
Има нещо, което ми помага да променя перспективата си – чета описанията на небесното царство в Библията и моля Бога да ми помогне да си представя това, което ни е обещал. Един ден си представих замък, листопад, разговори с приятели и време насаме с Исус. След това се чувствах много по-добре и мислех за небето с по-голяма радост. Разбира се, това, което Господ е приготвил за нас, далеч надминава всичките ни очаквания.
Когато си представям вечния живот, чувствам с още по-голяма сила, че нищо тук не може да се сравнява със славата там. Нека винаги пазим в ума си мисълта за обещания небесен дом, за да преминем през земния си път с радост.

Молитва: Помагай ни, Боже, да бъдем благодарни за Христовата жертва всеки ден, докато влезем във вечния си дом. Амин.

Мисъл за деня: Мисълта за небесния дом усилва радостта ми от спасението.
Ричард Кихо (Калифорния, САЩ)

Да се молим за: БЛАГОДАРНОСТ.

Остави коментар

Live Reply