Небесно гражданство

Прочит: Филипяни 3:17-21

„Защото нашето гражданство е на небесата, откъдето и очакваме Спасител – Господ Исус Христос.“
(Филипяни 3:20)

През 2010 г. с още трима нигерийци бяхме приети за медицинска специализация във Вашингтон. Документите бяха подготвени и единственото, от което се нуждаехме, бяха визи. Аз последна трябваше да отида на интервю. Тримата преди мен взеха визи и затова се чувствах сигурна. Малко преди датата за интервюто си взех довиждане с църквата и семейството – щях да пътувам веднага след получаването на визата. Отидох на интервю, но не получих виза. Почувствах се много зле и не можех да разбера причината да ме отхвърлят. Как щях да погледна в очите семейството и приятелите си? Какво щях да им кажа? След две години кандидатствах отново. Този път получих виза и специализацията ми беше успешна.
Днешният библейски прочит ни казва, че Павел е напълно уверен в своето гражданство на небесата и насърчава и нас да имаме същата увереност. Той изпълнява служението си с вяра. До края на живота си очаква промяната, която придобива пълнота в небето. Благодарна съм на Бога, че не се нуждаем от виза за там! Можем да живеем всеки ден с пълна увереност за своето небесно гражданство.

Молитва: Боже, помагай ни да не забравяме, че на тази земя сме временно. Благодарим Ти за надеждата за вечен живот с Тебе. Амин.

Мисъл за деня: Божията благодат ме уверява, че ще бъда добре дошла в небесния си дом.
Рода Манзо (Нигерия)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО КАНДИДАТСТВА ЗА ВИЗА.

Остави коментар

Live Reply