Неистово усилие

Прочит: Битие 32:22-32

 

„А Яков каза: Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш.“

                                                                             (Битие 32:26)

 

През втората година във ветеринарния колеж една от дисциплините, които изучавахме, беше на практика клон на анатомията. За жалост, бях толкова натоварен, че не успях да отделя нужното време на този предмет. С приближаването на изпитния ден ставах все по-неспокоен. В продължение на четири дни не ставах от учебниците. Имах чувството, че мозъкът ми ще експлодира, но успях да се подготвя достатъчно, за да взема изпита. Бог понякога действа и чрез нашето отчаяние, като ни насърчава да положим извънредни усилия, за да се справим със ситуацията.

Яков също отчаяно се нуждаеше от нов и по-добър живот. След като положи неистови усилия в борба с онзи непознат в една безсънна нощ на несигурност и отчаяние, той извика към Бога: „Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш“.

Хората, които правят големи усилия да постигнат нещо, обикновено успяват. Бог иска от нас да полагаме усилия, за да постигаме мечтите си: да започнем кариера, да помагаме на хората в нужда, да бъдем добри служители в църквата. Може би е време да извикаме като Яков: „Няма да те пусна да си отидеш, докато не ме благословиш“.

 

Молитва: Господи, помогни ни да стигнем до такъв момент, че да положим всички усилия да изпълним служението, което ни възлагаш. Благослови ни, Боже, със смелост и решителност. Амин.

 

Мисъл за деня: Изпълнението на християнското ни служение изисква всички наши усилия.

Нуакиче Емека (Нигерия)

 

Да се молим за: ВЕТЕРИНАРНИТЕ ЛЕКАРИ.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply