Нека се постараем!

Прочит: Марк 6:35-44

„Разпусни ги, за да отидат по околните колиби и села и да си купят нещо за ядене. А Той им отговори: Дайте им вие да ядат.“
(Марк 6:36-37)

Младежката среща с шестокласниците не вървеше добре. Те бяха прекалено заети да се забавляват и да се шегуват помежду си, за да обърнат внимание на причината, поради която бяха събрани. Накрая един от младежките ръководители, който седеше до мен, каза: „Момчета, достатъчно! Сега сте в шести клас. Ще водите младежко събиране. По-малките деца и вашите приятели, които сте поканили, ще ви наблюдават и трябва да бъдете добър пример. Всички трябва да се постараете“.
Понякога и възрастните хора в църквата трябва да чуят същите думи. Понякога си мислим, че да присъстваме там, е достатъчно, но от нас се иска да участваме. Преди и аз си мислех, че свидетелството ми за Христос се заключава в това, да споделя с някого Благата вест и да го поканя на църква. Останалото поверявах на Святия Дух и църковните служители.
Не такава картина ни представя днешният библейски прочит от Марк. Учениците казаха на Исус да разпусне хората, за да отидат да си вземат храна, но Той отвърна: „Дайте им вие да ядат“. Исус искаше те да бъдат част от служението. Въпреки малките ни възможности, Бог може да извърши чудесни неща, когато и ние вложим всичко, което е по силите ни, в Неговото дело.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни каниш да участваме в Твоето служение въпреки нашите грешки и ограничения. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да върши невероятни неща чрез мен.
Кийт Озмън (Охайо)

Да се молим за: МЛАДЕЖКИТЕ ГРУПИ В ЦЪРКВАТА.

Остави коментар

Live Reply