Необикновена трансформация

Прочит: Йоан 2:1-11

 

„А всички ние, с открито лице като в огледало, като гледаме Господнята слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Господния Дух.“

                                                                                       (2 Коринтяни 3:18)

 

 

Първото чудо, което Исус извърши, беше превръщането на водата във вино. И както е засвидетелствано, Той не докосна водата, нито изрече някаква специална молитва. Просто изпрати слугите да занесат делвите на настойника на тържеството. Когато започнаха да сипват, присъстващите разбраха, че те са пълни с вино.

Авторът на евангелието ни казва, че с това чудо Исус „яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него“ (Йоан 2:11). Кое ли ги впечатли толкова много? Това, че в мощното присъствие на Христос се случват невероятни трансформации. Водата стана вино, когато слугите послушаха Исус.

И в нашия живот се случва чудесна трансформация. Когато търсим Божието присъствие в молитва и в Неговото слово, Святият Дух ни променя и ни прави подобни на Христос. Вярното служене на Бога ни уподобява на Спасителя. Животът ни става необикновен – напълно нов.

 

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че животът ни се променя по чуден начин. Амин.

 

Мисъл за деня: Исус Христос може да промени целия ни живот.

Марион Браун (Флорида)

 

Да се молим за: МЛАДОЖЕНЦИТЕ.

 

 

 

Остави коментар

Live Reply