Неочаквани възможности

Прочит: 2 Коринтяни 9:6-15

„А Бог е силен да преумножи на вас всякакво благо така, че като имате винаги и във всичко това, което е достатъчно във всяко отношение, да изобилвате във всяко добро дело…“
(2 Коринтяни 9:8)

По време на едно ваканционно пътуване дъщеря ми и нейното семейство спрели в един ресторант за бързо хранене. Поръчката се объркала и им донесли едно ястие повече. Когато се качили в колата, видели човек с табела „Гладен съм. Моля, помогнете“. Приближили към него, дъщеря ми отворила прозореца и му казала: „Дадоха ни повече храна. Ако искате, може да я споделим с Вас“. Младият мъж взел храната, усмихнал се и я вдигнал към небето, сякаш за да благодари. Дъщеря ми и семейството ѝ също благодарили за възможността да бъдат на точното място и в точното време, за да помогнат на един гладен човек.
Докато си мислех за тази случка, си припомних подобни случки от своя живот, когато съм получавала нещо неочаквано и съм го споделяла с някого в нужда. За съжаление, не винаги съм се възползвала от възможностите или просто не съм ги забелязвала.
Всеки ден можем да имаме възможност да променим живота на някого и нека молим Бога за смелост да споделяме своите дарове и благословения.

Молитва: Благодарим Ти, Отче, за многото Твои дарове и неочаквани благословения. Помагай ни да търсим и да действаме според възможностите, които ни даваш, за да споделяме с хората, които са в нужда. Амин.

Мисъл за деня: С кого ще споделя нещо в Божието име днес?
Байрън Уилс (Орегон)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ ДОСТАТЪЧНО ХРАНА.

Остави коментар

Live Reply