Неописуема благодат

Прочит: Ефесяни 3:1-12

„На мен, най-нищожния от всички светии, се даде тази благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство…“
(Ефесяни 3:8)

В Смитсоновия институт в САЩ има повече от 150 милиона експоната. Ако човек обикаля из музеите по осем часа на ден и се спира на всеки експонат за по две минути, би му отнело 2000 години, за да разгледа всички. Когато аз бях там, се спирах на всеки от тях за по-дълго от две минути. Така че на мен една такава обиколка би ми отнела десетки хиляди години и дори тогава едва ли бих успял да проуча историята, която стои зад експозициите.
Опознаването на Бога крие неизмеримо повече възможности за откривателство. Преди да стане християнин, Павел беше стриктен и посветен на закона фарисей. Откритието, че Божият план за спасение се състои във вяра в Христос и се отнася както за юдеи, така и за езичници, вероятно е било за него като посещение в Смитсоновия институт. Апостолът вероятно е бил осиян от тази тайна на благодатта. Всяко ново преживяване е откривало нов аспект от Божията доброта и милост. Той често използва понятията „неизследим“, „тайнствен“, „неизмерим“, за да опише Божията благодат и любов.
Бог ни приканва да открием тези неописуеми чудеса и ни помага да заявим заедно с апостол Павел: „О, колко дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога!“ (Римляни 11:33).

Молитва: Боже, дай ни очи, за да видим неописуемото богатство на Твоята благодат. Амин.

Мисъл за деня: Не може да се опише дълбочината на Божията любов!
Линда Барет (Алабама)

Да се молим за: МУЗЕЙНИТЕ РАБОТНИЦИ.

Остави коментар

Live Reply