Нерешителен

Прочит: Лука 22:54-62

„А Петър ги следваше отдалеч.“
(Лука 22:54)

Знаем, че Петър щеше да се отрече три пъти от Исус въпреки силните думи на вярност, които изрече малко преди това. Но все пак той последва своя Господ, макар и от разстояние.
Зная колко е лесно да си приятел на Исус, когато всичко е наред. Когато съм с невярващи хора, започвам да увъртам и не заставам твърдо зад християнските си разбирания. Не искам да рискувам и да бъда неразбрана или отхвърлена. Но съм забелязала, че когато ясно заявя вярата си, ми олеква. Исус ни е обещал да ни даде думи, с които да говорим (Лука 21:15), затова се чувстваме силни, когато отстояваме своята вяра.
Насърчително е да знаем, че Исус вижда нашата слабост, но ни обича и иска да ни привдигне. Той предрича отричането на Петър, но и го подготвя за делото, което му предстои да извърши.
Откакто предадох живота си на Исус преди повече от 50 години, много пъти съм се колебала и препъвала, но Исус е бил до мен и ме е привдигал, както направи с Петър в Евангелието според Йоан 21:15-17. Въпреки нашата слабост, Исус никога не се отказва от нас.

Молитва: Господи, прости нашата нерешителност да споделяме любовта си към Тебе. Давай ни сили, за да Те познаят другите чрез нас. Амин.

Мисъл за деня: Как Исус ми дава сили за делото, за което ме е призовал?
Ленда Самюъл (Шотландия)

Да се молим за: ТЕЗИ, НА КОИТО ИМ ЛИПСВА РЕШИТЕЛНОСТ.

Остави коментар

Live Reply