Неща, пречудни за мен

Прочит: Йов 42:1-4

„Наистина, кой е този, който помрачава Твоя съвет неразумно? Ето защо аз говорих за онова, което не съм разбирал, за неща, пречудни за мен, които не съм познавал.“
(Йов 42:3)

Йов беше един от най-праведните Божи служители, но пред лицето на непоносимото страдание той прокле деня на своето раждане и пожела смъртта. На това Бог отговори с поредица от въпроси, като запита Йов знае ли колко велика е мощта на Твореца. Смирен, Йов осъзна, че е говорил за неща, които са чудни за него и няма как да проумее.
Първият път, когато се почувствах като този библейски герой, беше когато отидох в колежа. Дотогава вярвах в нещата, в които вярва семейството ми, и правех това, което те ми казваха да правя. В колежа обаче вкусих свободата. С нея дойде несигурността: А сега накъде? Ами ако избера грешния път?
Един ден се обадих на мама и я помолих да ми позволи да си взема една година почивка, за да се справя с трудностите и съмненията, които ме измъчваха. Идеята да продължавам, без да знам какво ме очаква, ме тревожеше много. Чувствах се, сякаш Бог е престанал да ме слуша, бях много самотна.
Докато четях книгата Йов, намерих решение. Йов се намираше в подобна ситуация – търсеше отговори от Бога. И двамата искахме да разберем неща, пречудни за нас. Аз непрестанно се уча, че това, което усещам като несигурност, е част от план, който не разбирам. Знам само, че Божият план за мен е добър, и това със сигурност ми е достатъчно.

Молитва: Господи, напомняй ни, че Твоето мълчание не е забрава. Помагай ни да Ти се доверяваме за нещата, които са пречудни за нас. Амин.

Мисъл за деня: Макар че не мога да видя Бога, мога да се доверя на Неговата сила и на плана Му за мен.
Бейли Гербър (Индиана)

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ИЗОСТАВЕНИ.

Остави коментар

Live Reply