Нещо добро

Прочит: Псалм 32:1-11

 

„Аз ще те вразумя и ще те науча на пътя, по който трябва да ходиш; ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото Ми.“

                                                                                (Псалм 32:8)

 

Семейството ми с вълнение приготвяше багажа за преместването в новия дом. Тогава, съвсем неочаквано, два дни след като изтеглихме заема за жилището, бях съкратен. Всичко около нас се срина. Имахме две деца в колежа и огромен заем. Нямах представа какво ще правя, затова седнахме да се помолим. Този момент на изпитание ни сближи с моята съпруга, както и с Бога. След два месеца без работа Господ ми откри нова възможност, която сам не бих могъл да си представя. Сега работя на място, където мога да споделям вярата си всеки ден. С жена ми оценяваме трудното време, през което трябваше да преминем.

Когато не разбираме как Бог действа в нашия живот, нека се молим и Му се доверяваме, защото Той промисля за добро дори когато ситуацията ни се струва безизходна.

 

Молитва: Верни Боже, помогни ни да разберем, че промисляш за нашето добро дори когато се сблъскваме с трудности. В името на Исус се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Изпитанията усилват вярата ни в Бога.

Матю Филип (Джорджия)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО НЯМАТ РАБОТА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply