Нещо по-добро

Прочит: Филипяни 3:1-14

„А си събирайте съкровища на небето, където молец и ръжда не ги разяждат и където крадци не подкопават, нито крадат.“
(Матей 6:20)

Когато децата ни бяха малки, любопитството им ги водеше все към неща, които не трябваше да докосват. Първата си реакция в такива случаи бях нарекъл „Кинг Конг“ – дръпвам предмета от ръцете или устата им и правя страшна физиономия, така че повече да не поискат да го вземат. Жена ми правеше нещо съвсем различно – предлагаше на децата нещо по-безопасно и интересно, с което да си играят. Те избираха него и оставяха опасните предмети.
Исус постъпва по подобен начин с нас. Не е трудно да организираме живота си около собствените си желания, но Той ни предлага богатствата на Своето царство и вечен живот, ако пуснем вредните неща, в които сме се вкопчили. Исус ни дава вяра, за да ни помогне да разберем, че Неговото царство е много по-истинско и е вечно, за разлика от преходните неща, за които копнеем в този свят.

Молитва: Господи, отвори очите ни, за да видим богатствата, които имаш за нас. Амин.

Мисъл за деня: Как мога да следвам вярата си, вместо да тичам след земните си желания?
Чарлс Хъф (Илинойс)

Да се молим за: РОДИТЕЛИТЕ НА МАЛКИ ДЕЦА.

Остави коментар

Live Reply