Неугасима вяра

Прочит: Псалм 27:1-3, 13-14

„Чакай Господа; дерзай и нека се укрепи сърцето ти. Да! Чакай Господа.“
(Псалм 27:14)

Въпреки бурния си живот, Давид не проявява колебания относно надеждата си в Божията справедливост. Той описва своята решителна вяра в Псалм 27:13, като казва: „Ако не бях повярвал, че ще видя благостите Господни в земята на живите – бих премалял“. Увереността на Давид в Божието величие не го оставя дори в най-трудните моменти.
Псалм 27 придоби нов смисъл за мен на 7 февруари 2014 г., когато ми поставиха диагнозата „спондилолистеза“ – разместване на прешлените. Аз съм на 17 години и спортувам, затова приех тежко диагнозата. Търпението ми към Бога започна да се изчерпва с дните и месеците, в които не получавах от Него изцерение. Единственото ми желание бе болката да спре, затова общуването ми с Бога се заключаваше в молитва за избавление от тежкото състояние.
Господ ми проговори чрез това изпитание. С помощта на Святия Дух се научих да се доверявам на Бога заради самия Него, а не заради това, което може да ми даде. Още не съм изцерен от болестта си, но виждам как Бог действа в живота ми и ме приближава към Себе Си. Той продължава да бъде верен и милостив и това е живата надежда, която ме крепи.

Молитва: Милостиви Боже, помогни ни да се научим да Ти се доверяваме във всякакви ситуации, като знаем, че Ти искаш най-доброто за нас. Амин.

Мисъл за деня: Вярата е да не спираш да се надяваш на Бога независимо от обстоятелствата.
Кевин Кохрейн (Пенсилвания)

Да се молим за: МЛАДИТЕ СПОРТИСТИ.

Остави коментар

Live Reply