Неугасваща радост

Прочит: Римляни 5:3-5

„Винаги се радвайте. Непрестанно се молете. За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христос Исус.“
(1 Солунци 5:16-18)

С жена ми сме пенсионери и се грижим за двамата си малки внуци, докато дъщеря ми и зет ми работят. Обичаме ги много и затова не понасяме да ги гледаме да плачат. Когато са гладни или болни, с радост им осигуряваме всичко необходимо.
Ако ние, несъвършените хора, не можем да търпим децата ни да са нещастни, защо се изненадваме, че Бог изпитва същото към нас? Жертвата на Неговия Син Исус Христос далеч надхвърля всичко, което ние бихме могли да пожертваме. Исус с готовност проля кръвта Си на кръста, за да спаси целия свят. Бог иска да имаме вечен живот, един ден да сме свободни от всяка болка. Апостол Павел ни насърчава да се радваме и да благодарим дори тогава, когато сме изправени пред необходимостта да пожертваме нещо: „Винаги се радвайте (…) За всичко благодарете“. Тези думи ни уверяват, че вярата и покорството ще ни донесат „мъдрост, знание и радост“ (Еклисиаст 2:26).

Молитва: Святи Боже, давай ни сила да не губим радостта си при всякакви ситуации, за да Те прославяме. Амин.

Мисъл за деня: Като добър баща, Бог с радост ни дава всичко, от което се нуждаем.
Стенли Соланки (Индия)

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА ДЕЦА.

Остави коментар

Live Reply