Невероятно, нали?

Прочит: Псалм 46:1-11

 

„И кой побеждава света, ако не е този, който вярва, че Исус е Божият Син?“

                                                                                              (1 Йоан. 5:5)

 

Баща ми винаги се е стремял да ни показва чрез истински истории как Бог действа в живота ни. Една от тях се случи през 1962 г., след началото на борбата за независимост на Ангола. Тогава бяхме принудени да търсим убежище в гората, далеч от мястото, където живеехме.

Един ден баща ми и братовчедка ми Марта отидоха за храна от другата страна на реката. Докато преминаваха по моста, натоварени с хранителни продукти, татко се подхлъзна и падна. Бурната вода веднага го погълна. Той не можеше да плува и започна отчаяно да се бори за живота си.

Когато съвсем се изтощил, татко си помислил: „Господи, нека бъде Твоята воля“ (вж. Матей 6:10 и 26:42). Докато водите го носели по течението, той усетил нещо твърдо на дъното. С подновена надежда татко разбрал, че се намира върху скала.

Тази невероятна случка е пример за това, че всички можем да поверим живота си на Божията грижа. В много случаи аз съм се опитвал да се справям с проблемите съвсем сам, но истинското разрешение е идвало в мига, в който изтощението е вземало връх и съм се оставял в Божите ръце.

 

Молитва: Боже, помогни ни във време на отчаяние да помним, че истинското разрешение на проблемите е при Теб. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: „Невъзможното за човеците е възможно за Бога“ (Лука 18:27).

Тито Бомбо (Ангола)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА ПРИНУДЕНИ ДА НАПУСНАТ ДОМОВЕТЕ СИ ЗАРАДИ ВОЙНА.

 

Остави коментар

Live Reply