Невидими пречки

Прочит: Евреи 12:1-3

„Сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно; кой може да го познае?“
(Йеремия 17:9)

В колата ми влезе пчела и започна да лети към предното стъкло в опит да намери начин да излезе. В продължение на няколко минути тя се блъскаше в стъклото. Когато се приближи към мен, аз отворих вратата и тя полетя навън.
Докато я наблюдавах, се запитах колко ли невидими прегради в живота ми пречат да преживея пълнотата на свободата и благословението, с които Бог иска да ме зарадва. Мога ли да открия в себе си раздразнение, гордост, страх, предразсъдъци, грешни разбирания или бунт, които са се промъкнали незабелязано?
Йеремия 17:9 ни казва, че макар да мислим, че разбираме своите сърца и умове, никога не бихме могли да познаем напълно себе си и своите мотиви. Пророкът казва, че Бог изпитва сърцето (17:10). Тъй като само Той ни разбира напълно, можем да се молим с Давид: „Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; опитай ме и разбери мислите ми; и виж дали има в мен оскърбителен път; и ме води по вечния път“ (Псалм 139:23-24). Можем да помолим Бога да ни помогне да видим бариерите, които ни отделят от свободата и благословението в Христос.

Молитва: Господи, открий ни скритите неща в нашия живот, които ни пречат да намерим пълната свобода в Христос. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да ми помогне да открия невидимите пречки по пътя към свободата в Христос.
Стивън Томпсън (Айова)

Да се молим за: ПО-ДЪЛБОКО СЕБЕПОЗНАНИЕ.

Остави коментар

Live Reply