Ние, маловерците

Прочит: Марк 5:24-34

„И говоренето ми, и проповядването ми не ставаха с убедителните думи на мъдростта, а с доказателството от Дух и сила; за да бъде вярването ви основано не на човешка мъдрост, а на Божията сила.“
(1 Коринтяни 2:4-5)

Когато започнаха да правят изследвания на моята леля за животозастрашаваща болест, започнах да се моля, ако е болна, да може да се излекува. В същото време се притеснявах, мислейки, че Бог ще ме чуе, ако вярата ми е силна, а моята не е такава.
Тогава си спомних за жената, която, след като беше страдала от кръвотечение дванадесет години, се допря до Исус въпреки тълпата, защото вярваше, че Той може да я изцери. Исус го стори и я похвали за нейната вяра. Често даваме тази жена за пример на силна вяра. Но през годините на своето страдание, преди да срещне Исус, тя беше изхарчила всичко, което има, за да оздравее. Когато достигна до Него, беше отчаяна. Всичко, което ѝ беше останало, бе вярата в Неговата изцеряваща сила.
Идеята за непоклатима вяра е малко плашеща. Ние си мислим: „Как мога да вярвам толкова?“. Но Исус ни казва: „Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там, и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас“ (Матей 17:20). Този стих ме насърчава, че важното е не колко голяма е нашата вяра, а колко голяма е Божията сила. Исус винаги чува нашите молитви.

Молитва: Господи, помагай ни да се обръщаме към Теб във всяка ситуация с увереност, че чуваш молитвите ни. Амин.

Мисъл за деня: Божията сила е по-велика от всяка трудност, през която преминаваме.
Доркас Бъкли (Вашингтон)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ОЧАКВА ДА ЧУЕ СВОЯТА ДИАГНОЗА.

Остави коментар

Live Reply