Никога не се отказвай

Прочит: Филипяни 3:7-16

 

„… за да позная Него, силата на Неговото възкресение и общението в Неговите страдания, като се уподобя на Него в смъртта Му, за да мога някак да достигна възкресението от мъртвите.“

                                                                      (Филипяни 3:10-11)

 

Докато закусвах в парка, видях мъж и жена, които учеха сина си да рита топка между конуси, наредени по земята. В началото той никак не се справяше, но не се отказа и накрая показа доста добри умения.

Третата глава на Посланието на апостол Павел до филипяните ни представя образа на християнина, който никога не се отказва. Пламенността в сърцето на апостола извираше от Този, Когото следваше – Христос. Благодарение на своята увереност Павел можеше да води и други хора при Спасителя.

Ако целта ни е просто да служим на Бога, скоро ще останем разочаровани, но ако искаме също като апостола да познаваме Христос, ще открием, че Той е изворът на нашата сила, с която ще можем да водим хората при Него.

 

Молитва: Боже, искаме да Те познаваме по-добре. Нека с помощта на Твоята сила да не се отчайваме, но да Ти служим с радост. Амин.

 

Мисъл за деня: Да познаваме Христос означава с радост да служим един на друг.

Мери Енджи (Сингапур)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО ЧУВСТВАТ ДУХОВНА УМОРА.

 

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply