Никога не знаеш

Прочит: Колосяни 3:1-14

„И така, като Божии избрани, святи и възлюбени, облечете се с милосърдие, благост, смирение, кротост, дълготърпение.“
(Колосяни 3:12)

В деня след смъртта на баща ми заведох 86-годишната си майка до магазина. Той беше пълен с хора, които бързаха да си напазаруват. Докато чакахме на касата, една приятелка на майка ми се заговори с нея и ѝ поднесе съболезнования. Забелязах, че една жена зад нас започна да се изнервя, защото не можеше да подаде картата си през количката. Отдръпнах се, за да не правя излишна навалица и да позволя на майка ми да се каже няколко думи със своята приятелка. Когато мина през касата, изнервената клиентка направи знак с очи и въздъхна отегчено. Мама и приятелката ѝ не осъзнаваха, че бавят опашката, а жената, която бързаше, не осъзнаваше, че току-що бяхме преживели огромна загуба.
Когато бързам, и аз се държа като тази жена. Никога не знаем какво преживяват хората, които срещаме, но доброто ни отношение при всякакви ситуации е израз на вярата ни в Христос.

Молитва: Отче, напомняй ни да сме търпеливи, добри и любящи към хората, както Ти си търпелив към нас. Амин.

Мисъл за деня: Където и да ходя, Бог ми дава възможност да проявявам търпение и доброта.
Скот Джаскиър (Ню Йорк)

Да се молим: ДА ПРОЯВЯВАМЕ ТЪРПЕНИЕ КЪМ ХОРАТА.

Остави коментар

Live Reply