Никога сами

Прочит: Йоан 14:15-31

„Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.“
(Йоан 14:18)

Баща ми ни изплаши, защото започна да проявява симптоми на инсулт. Веднага си помислих най-лошото – ами ако умре? Осъзнах, че животът ми без него би бил много тежък. Освен всичко останало, се питах какво ще стане с по-големия ми брат, който има психично заболяване. Татко се грижеше за него и аз се запитах дали със сестра ми ще можем да го заместим.
Йоан 14:18 ме уверява, че Бог никога няма да ме изостави. Преди да отиде при Своя Отец, Исус поиска за нас Утешител, Който винаги да е близо. Щом осъзнах, че никога не съм сама, някакъв товар падна от плещите ми. Земният ми баща има своите ограничения, но небесният е всемогъщ. Дори когато изгубя земния си баща някой ден, няма да забравя, че небесният Баща е обещал да не ни остави сираци. А Бог е верен.

Молитва: Боже, Който ни обичаш безкрайно, когато се чувстваме самотни, помагай ни да помним, че винаги си с нас. Амин.

Мисъл за деня: Каквото и да ме очаква в бъдеще, Бог ще е с мен и ще ми дава сила.
Линавати Сантосо (Индонезия)

Да се молим за: ДЕЦАТА, КОИТО СЕ ГРИЖАТ ЗА СВОИТЕ РОДИТЕЛИ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply