Никога сами

Прочит: Матей 28:16-20

 

„И, ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века.“

(Матей 28:20)

 

Когато заведох двегодишния си внук Самюъл за първи път в детския кът, много му хареса! Той се забавлява, докато не осъзна, че не ме вижда. Изтича в средата на залата и притеснено започна да се оглежда. Аз го извиках, но беше шумно и той не ме чу. Тогава започна да вика: „Бабо!“. Аз веднага отидох при него, прегърнах го и го уверих, че през цялото време съм била наблизо. Той се успокои и се върна към игрите.

По-късно, докато мислех за неговата реакция, осъзнах, че и аз лесно се плаша. Понякога съм толкова погълната от различни неща, че не усещам Божието присъствие. Започвам да се оглеждам и да се питам къде е Бог, докато Той е точно до мен. Когато изрече пред учениците Си Своето велико поръчение, Исус каза: „ето, Аз съм с вас през всички дни до свършека на века“. Това обещание е отправено и към нас днес. Колко утешително е да знаем, че каквото и да се случва, колкото и тежък да е животът, ние сме под Божията грижа!

 

Молитва: Благодарим Ти, Господи, че никога не ни оставяш сами. Помагай ни да помним, че винаги си с нас, особено когато се страхуваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Господ е с мен, днес и всеки ден.

Девона Алисън (Флорида, САЩ)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ ИЗОСТАВЕНИ.

 

 

© 2021 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

 

Остави коментар

Live Reply