Никога жадни

Прочит: Йоан 4:10-14

 

„Ако някой вярва в Мен, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както казва Писанието.“

                                                                                             (Йоан 7:38)

 

При едно пътуване спряхме в малко населено място. Децата попитаха какво ще правим там, а аз казах: „Да отидем да пийнем нещо, за да се освежим“. Те помислиха, че ще си купим безалкохолно от кварталния магазин, но ние ги изненадахме. Точно зад магазина имаше тръба, от която извираше вода. Всяко от децата пи, докато хората наоколо се питаха откъде идва водата. Ние им обяснихме, че изворът е бил запушен и тръбата е сложена, за да може всеки да се наслади на студената и освежаваща вода.

Исус обеща, че който повярва в Него, ще стане извор на жива вода. Това означаваше, че вярващите ще бъдат изпълнени със Святия Дух. Христос е за нас Живата вода, която ни насища. Неговият Дух ни изпълва и ни дарява вечен живот.

Изворите в природата не са вечни, но Святият Дух е постоянен извор на живот и обновление. Ние вярваме в Христос и можем да сме уверени в Неговите обещания.

 

Молитва: Боже, помагай ни да бъдем извор на обновление за тези, които се нуждаят от Твоята любов. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог е постоянен извор на живот и обновление.

Пола Гайстер (Мичигън)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО НЯМАТ ДОСТЪП ДО ЧИСТА ВОДА.

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply