Никой не е незначителен

Прочит: Исус Навин 1:1-9

„Заповядвам ти: бъди силен и смел; да не се плашиш и да не се страхуваш; защото Господ, твоят Бог, е с теб където и да идеш.“
(Исус Навин 1:9)

Скоро бях пристигнал в САЩ и не познавах никого. В продължение на година работих като стажант и заплатата ми беше ниска, затова трудно свързвах двата края. Надявах се това да е временно, защото да говоря с клиенти по телефона часове наред, не беше мечтата ми.
Един следобед, по време на рутинен разговор жената отсреща започна да плаче и да ме моли да се обадя на тел. 911. Беше жертва на домашно насилие. Веднага се обадих на 911 и дадох всички координати, с които разполагах. Отделих няколко минути, за да се успокоя и да се помоля Бог да помогне на тази жена.
В онзи момент осъзнах, че Той може да използва всеки от нас, за да помогне на някого. Благодарение на моята „незначителна работа“ една жена получи помощ. Разбрах, че никой не е незначителен, когато служим на Бога и помагаме на хората.

Молитва: Милостиви Боже, продължавай да ни огряваш със Своята светлина, докато търсим Твоята воля и начини да помагаме на ближните си. Молим се в името на Христос. Амин.

Мисъл за деня: Никой не е незначителен в Божите очи.
Зули Таборда (Ню Йорк)

Да се молим за: ЖЕРТВИТЕ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ.

Остави коментар

Live Reply