Нов поглед

Прочит: Ефесяни 1:15-20

 

„… братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто, което е любезно, което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално – това зачитайте.“

(Филипяни 4:8)

 

Преди няколко години исках да направя живота си по-позитивен. Помислих си, че няма да е лошо да науча наизуст Филипяни 4:8, защото това би ми помогнало да го прилагам в живота си по-лесно. Но не беше толкова лесно. Имаше и друг вариант – да разделя стиха на няколко части и да запомням по една всеки ден.

Започнах в понеделник. При някоя негативна мисъл аз си повтарях: „всичко, което е истинно, това зачитайте“. После размишлявах над други библейски стихове, за да откривам Божиите истини. Това ми се отразяваше много добре.

Във вторник разсъждавах над думите „което е честно“ и върху делата на самоотверженост, към които сме призовани.

Срядата посветих на израза „което е праведно“ и си помислих за решенията, които вземам ежедневно.

„Което е чисто“ – в четвъртък се замислих за любовта на майка ми и на моята свекърва. Често тези думи извикват в мен точно тази представа.

Това, което е любезно, насочи вниманието ми към разнообразните прояви на красотата около мен.

Това, което е благодатно, реших да потърся в хората, и по-точно – в добрите им страни.

Съботните думи: „ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално“, сякаш бяха обобщение за цялата седмица.

За една седмица започнах да гледам на света и хората около мен по различен начин и да оценявам всичко, което Бог ми е дал.

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че ни помагаш да погледнем на света през Твоя поглед. Амин.

 

Мисъл за деня: Библията може да ни помогне да видим света през Божиите очи.

Долорес Кайт (Флорида)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е НЕГАТИВНО НАСТРОЕН.

Остави коментар

Live Reply