Нов призив

Прочит: Филипяни 2:12-18

 

„… изработвайте спасението си със страх и трепет.“

                                                          (Филипяни 2:12)

 

Малко след 75-ия ми рожден ден почувствах, че Бог ме призовава да се включа в едно икуменическо служение в затворите, наречено „Кайрос“. В началото не бях много убеден, но след известно време и много молитви реших да отвърна на Божия призив и да стана част от това голямо служение.

Колко удивително преживяване се оказа това за мен, особено ако се има предвид, че от гръцки „кайросът“ (истинното, благодатното време) е много различен от разбирането за времето, което носи думата „хронос“ (последователното, хронологичното време). Макар да бях служил на Бога през целия си живот, за мен беше огромна радост да почувствам, че можем да бъдем полезни във всяка възраст!

Напътствията на апостол Павел от Филипяни 2:12 се отнасят към всеки от нас индивидуално. За мен те означават да продължа да слушам и да се покорявам на Божия глас с всичкото време и възможности, с които разполагам. Като Христов последовател, се моля всеки да открие своето призвание. Една добра отправна точка е Матей 25-тата глава, където се изброяват много начини, по които можем да служим: като нахраним бедните и напоим жадните, като се погрижим за странниците, облечем голите, посетим затворените и утешим самотните.

 

Молитва: Учи ни, Боже, да Ти служим и да отговаряме на Твоя призив през целия си живот. Амин.

 

Мисъл за деня: Никога не сме прекалено стари, за да послушаме Божия призив за служение.

Елвис Норт (Алабама)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СЕ ЧУВСТВАТ СТАРИ И НЕСПОСОБНИ ДА СЛУЖАТ.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply