Нов живот

Прочит: Йоан 3:1-8

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание…“

(2 Коринтяни 5:17)

 

Кленът близо до входната ни врата беше умрял и сега периодично от него падаха сухи клони. Решихме да го отсечем. Клоните се разтрошаваха веднага щом докоснеха тротоара.

Един съсед, който е майстор дърворезбар, взе едно парче от тях и няколко седмици по-късно част от мъртвото дърво се беше превърнала в красива чаша. Сложихме я на видно място в нашия дом, за да ни напомня какво Христос е направил за нас и какво може да стори, ако Му позволим да царува в живота ни.

Когато се отдалечим от Извора на живота, Христос ни предлага една нова живителна чаша. Колкото да сме помрачени от греха, всеки от нас може да получи изкупление от Твореца. Исус може да сътвори нещо добро дори от нашите несъвършенства. Решението да посветим живота си на Него променя из основи всичките ни приоритети и разбирания.

Нашият съсед изработи символ на вярата от едно мъртво парче дърво. От кръста – един друг велик символ на смъртта – Христос ни предлага нов живот. „Тази чаша – казва Той – е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива“ (Лука 22:20).

 

Молитва: Вечни Боже, когато сме обградени от изкушения и изпълнени със съмнения, благодарим Ти, че ни обещаваш надежда. Освободи ни от нашата слабост и ни дай силата на новия живот, който имаме в Христос. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог прави всичко ново.

Джон Йънгинър (Южна Каролина)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СА ОБЕЗСЪРЧЕНИ.

 

 

 

 

 

 

 

Остави коментар

Live Reply