Нов живот

Прочит: Ефесяни 2:1-10

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“
(2 Коринтяни 5:17)

Преди четири години се преместих в друг район на града. Там пред всяка къща беше засаден явор. Забелязах, че дървото пред моята къща беше пълно с насекоми. Един ден имаше силна буря и дървото се пречупи. Събрах падналите клони и отрязах ствола до земята.
Няколко седмици по-късно забелязах по него зелени издънки. Преди есента имахме ново, младо дръвче. Днес то вече е голямо дърво с красиво оформена корона.
Понякога животът ни може да изглежда напълно разбит. Проблемите могат да ни докарат до пълно отчаяние. Но ние имаме Бог, Който ни обича дори в най-трудните моменти. Божията милост може да събере парченцата от разбития ни живот и да ни помогне да изградим нещо ново, дори по-добро от предишното. Това може да отнеме време, но нека не губим вяра, че Бог може да ни направи отново силни.

Молитва: Господи Исусе, благодарим Ти, че възстановяваш разбития ни живот. Прости ни и ни направи такива, каквито искаш да бъдем. Амин.

Мисъл за деня: Когато всичко изглежда изгубено, Бог може да ми помогне да възстановя живота си.
Лайли Уелдън (Кентъки)

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ЧУВСТВА ОТЧАЯН.

Остави коментар

Live Reply