Нов живот

Прочит: Йоан 15:1-11

 

„Пребъдвайте в Мен и Аз във вас.“

                                                                   (Йоан 15:4)

 

Преди няколко дни видях една пеперуда на земята във вътрешния ни двор. Тя не помръдваше и помислих, че е мъртва. Взех я, за да я покажа на дъщерите си. Толкова беше крехка и красива! Сложих я на масата. След малко, за моя изненада, тя се беше преместила. Съпругът ми предложи да я изнесем на слънце, защото последните дни беше студено и вероятно затова не е помръдвала. Така и сторих и само след няколко минути тя разпери крила. Беше жива!

Понякога същото се случва и с нас, когато се отделим от Бога и от общението с нашите братя и сестри. Спираме да се молим редовно, да четем Библията и да благодарим на Бога. Духът ни започва да „измръзва“ и вече не сме добри свидетели на Христос в този свят. Но когато се приближим отново към Бога, Светлината и Истината, когато се върнем в Божието присъствие и в събранието на вярващите, духовната ни сила се възвръща. Тогава отново сме способни да прославяме Бога и да Му служим, както и да бъдем Негови свидетели в света.

 

Молитва: Боже на цялото творение, помагай ни да останем близо до Теб и да страним от всичко, което ни отдалечава от Теб и общението на вярващите. Амин.

 

Мисъл за деня: Колкото и да „замръзне“ сърцето ни, Божията любов никога не отпада.

Луси де Тамес (Вирджиния)

 

Да се молим за: ОБНОВЛЕНИЕ НА ВЯРАТА.

 

Остави коментар

Live Reply