Нова игра

Прочит: Йона 1:1-17

 

„И така, Йона стана и отиде в Ниневия според Господнето слово.“

                                                                                   (Йона 3:3)

 

Една електронна игра, която обичам да играя, използва гласови команди. Играчът трябва да ги изпълнява, за да преминава към следващите нива.

Тази игра ми напомня за живота. В нея аз разчитам на инструкциите, които получавам, за да знам какво да правя. В живота, ако искаме да постъпваме правилно, трябва да разчитаме на Бога, за да ни напътства. Както в играта, така и в живота следването на инструкциите не винаги е лесно.

Но има и друга прилика: когато сбъркаш в играта, можеш да започнеш отначало; когато сгрешим в живота, можем да помолим Бога за прошка и да получим нов шанс.

На Йона никак не му беше лесно да поеме риск и да отиде в Ниневия, където да говори за Бога. И на нас често ни е трудно да следваме Божиите заповеди. Но ако слушаме Неговия глас и правим това, което Той ни казва, ще наследим вечен живот.

 

Молитва: Господи, молим Те, помагай ни да следваме Твоите заповеди дори когато не ни е лесно. Молим се, както Исус ни научи: „Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята; давай ни всеки ден насъщния ни хляб; и прости греховете ни, защото и самите ние прощаваме на всеки наш длъжник; и не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия” (Лука 11:2-4). Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни дава шанс да започнем на чисто, когато сме поискали Неговата прошка.

Ерин Матени (Индиана)

 

Да се молим за: МАЛКИТЕ ДЕЦА.

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply