Нова молитва

Прочит: 4 Царе 5:1-15

„Елисей прати до него човек да каже: Иди, окъпи се седем пъти в Йордан; и ще се обнови плътта ти и ще се очистиш.“
(4 Царе 5:10)

Историята на прокажения Нееман ми напомня за самата мен преди години. Когато бях младо момиче, имах проблеми с баща си. Години наред се молех Бог да му покаже нещата, с които ме беше наранил. Чувствах се ядосана и това беше единствената перспектива, която виждах.
След тези години молитва без никаква видима промяна осъзнах, че вероятно не се моля правилно. Започнах да моля Бог да промени мен и да ми даде прощаващо сърце. Това, което се беше случило с баща ми, нямаше да се промени, защото вече беше в миналото. Исках да продължа напред, но чувствах, че няма да мога без тази нова молитва.
Отговорът дойде. Сърцето ми беше променено и аз успях да простя. Това ми помогна да възстановя отношенията си и да се променя. Промяната не беше мигновена, както Нееман не се очисти, докато не изпълни заръката на Елисей. Но правилното отношение и следването на Божите напътствия доведоха до подобен резултат. Бог изцери сърцето ми, както изцери Нееман.

Молитва: Боже, помогни ни да търсим Твоето водителство и да го разпознаваме и следваме. Амин.

Мисъл за деня: Мога да се моля Бог да промени сърцето ми.
Марги Хардинг (Мериленд, САЩ)

Да се молим за: ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, КОИТО СА В ЛОШИ ОТНОШЕНИЯ.

© 2020 The Upper Room, Nashville, TN (USA). All rights reserved. www.upperroom.org

Остави коментар

Live Reply