Нова песен

Прочит: Псалм 96:1-6

 

„… сложи още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог…“

                                                                               (Псалм 40:3)

 

Отскоро изучавам псалмите и откривам, че в тях присъстват всички човешки емоции – скръб, гняв, радост, обърканост, благодарност. Често само в рамките на няколко стиха тези емоции се променят. Много пъти едни и същи изрази се повтарят, като например призивът да пеем на Господа нова песен.

И аз като псалмиста често се чувствам натоварена и съм прекалено критична към другите и към себе си. И аз се вкопчвам в негативните емоции, вместо да ги преодолея и да продължа напред. Това ми пречи да виждам чудните дела на Бога, които са нови всеки ден. Бог ме обича и подкрепя, както обича цялото творение.

Опитвам се когато усетя тези негативни емоции, да започна да пея на Господа нова песен, като си припомням всичко, с което Той ме е благословил. Започвам да си повтарям думата „благословение“, докато се моля, и си напомням, че Бог се грижи за мен и за цялото творение. Повтарям си и думите: „нова песен“. Така с благодарение и песни възхвалявам Бога.

Каквото и да е настроението ми, се опитвам винаги да пея на Господа нова песен – с думи или с дела.

 

Молитва: О, Боже, помагай ни всеки ден да Те възхваляваме. Амин.

 

Мисъл за деня: Нека животът ни бъде песен на възхвала към Бога.

Сю Маккалаф (Англия)

 

Да се молим за: ЦЪРКОВНИТЕ ХОРОВЕ.

Остави коментар

Live Reply