Нова радост

Прочит: Лука 18:18-33

 

„И като повика дванадесетте при Себе Си, им каза: Ето, изкачваме се към Йерусалим и всичко, което е писано чрез пророците за Човешкия Син, ще се изпълни.“

                                                                            (Лука 18:31)

 

В един от стиховете от днешния прочит Исус уверява учениците, че ще получат вечен живот, и веднага в следващия им казва, че отиват към Йерусалим, за да бъде Той предаден на смърт. Оставили домовете и близките си, те трябваше да се изправят пред реалността – предстоящата смърт на техния Учител, Когото са следвали вярно. Вероятно са се питали дали няма да се наложи и те да умрат.

Понякога за да следваме Исус, се налага да променим досегашния си начин на живот. Когато аз си търсех колеж, посетих един, който се намираше далеч от родния ми дом. Чувствах, че това е моето място, но ме притесняваха разстоянията. Страхувах се да оставя познатото и да се впусна в нещо неизвестно. Пасажът от Лука 18-та глава ме насърчи.

Понякога следването на Христос означава да оставиш познатото, очакваното, сигурното. Може да се наложи да се простиш завинаги с комфортните модели, които си си изградил, дори да загърбиш някои нови възможности. Но ако следваме Христовия призив с вяра, ще открием нов живот – също както Христовите ученици преживяха неизказаната радост от Възкресението.

 

Молитва: Боже, помогни ни да сме готови да оставим познатите места, за да Те следваме и да Ти служим пълноценно. В името на Исус Христос се молим. Амин.

 

Мисъл за деня: Какво трябва да оставя, за да следвам Исус?

Алисън Филип (Ню Джърси)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО СЕ ПРЕМЕСТВА НА НОВО МЯСТО.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply