Нова сила

Прочит: Исая 43:16-21

 

„Ето, Аз ще направя нещо ново; сега ще се появи; няма ли да внимавате в него? Да! Ще направя път в пустинята и реки – в безводната земя.“

                                                                             (Исая 43:19)

 

Бях изморена и отчаяна, предстоеше ми да подпиша документите по продажбата на нашето жилище. Обичният ми съпруг, с когото бяхме живели заедно 55 години, почина, след като изгуби битката с рака. Аз осъзнах, че не мога да поддържам сама жилището. Имаше много работа в градината, трябваше да се носят дърва за камината. Бях щастлива, че изобщо се намери купувач във време, когато хората не купуваха жилища. Въпреки всичко това се чувствах виновна, задето се разделям с дома, който толкова години споделяхме с моя съпруг.

Нямах време да прочета размишлението за деня от „Духовна манна“, преди да отида в агенцията, но когато се върнах вкъщи, видях книжката, разтворена на кухненската маса, и прочетох думите от Исая 43:19. Чувството за отчаяние започна да се стопява. Бог не ми казваше да забравя моя съпруг и всичко, което бяхме преживели заедно, но ме приканваше да продължа живота си с нова сила.

Бог е близо до нас – в добрите и в лошите моменти.

 

Молитва: Небесни татко, благодарим Ти за всичко, което си ни дал, особено за прекрасните спомени, за любящите ни семейства и за църквата. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни помага да видим пътя в пустинята.

Лейла Гайтс (Норвегия)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО Е ИЗГУБИЛ БРАЧНИЯ СИ ПАРТНЬОР.

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply