Нови начини

Прочит: 2 Коринтяни 5:18-20

 

„… стига само да завърша пътя си и служението, което приех от Господ Исус, да проповядвам благовестието на Божията благодат.“

(Деяния 20:24)

 

Когато станах християнка преди 25 години, приех много сериозно думите от Матей 28:19: „идете и създавайте ученици измежду всички народи“. Работех като преводач на много мисионери, които идваха в родния ми Санкт Петербург. С преместването ми в Америка това мое служение приключи. Живеех във ферма и отглеждах четирите си деца. Не можех да ходя на мисии.

Прочетох Галатяни 6:2: „Един на друг си носете теготите“, и поисках Бог да ми помогне да служа на Него и на хората. Скоро разбрах за една жена, която изработваше покривки за легла и ги продаваше с благотворителна цел. Парите щяха да послужат за построяването на кладенци в безводни райони от света. Чувствах, че Бог иска да ѝ помогна, като ѝ подаря няколко кашона с платове. По-късно ми казаха, че парите от тези платове са стигнали за изграждането на един кладенец. Благодарих на Бога, Който не само ни призовава да Му служим, но и ни открива начини, по които да го сторим.

 

Молитва: Господи, помогни ни да открием как можем да помогнем вестта за спасението да достига до хората. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да ми покаже нови начини да Му служа.

Татяна Клауди (Индиана, САЩ)

 

Да се молим за: ПРЕВОДАЧИТЕ.

 

 

Остави коментар

Live Reply