Нови създания

Прочит: Деяния 9:19-28

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

(2 Коринтяни 5:17)

 

Преди няколко години в нашата църква решихме да купим няколко гъсеници, които поставихме в специално ограждение с мрежа. Всяка от тях си направи какавида и две седмици по-късно всички започнаха да излизат от какавидите си. Една неделна сутрин погледнах към мрежата и какво да видя: из цялото ограждение летяха пеперуди, но по мрежата имаше червени петна, които приличаха на кръв. По-късно разбрах, че това са остатъци от излизането от какавидите.

Нещо такова се случи с Исусовите ученици. Когато Павел, дотогавашният им най-яростен гонител, отиде в Йерусалим, те се страхуваха да се срещнат с него. Те не можеха да забравят миналото и да видят в Павел ревностен Христов служител.

Бог не приема хората в зависимост от тяхното минало, Той обича и приема всички. Ние обаче често отхвърляме новите хора във вярата, когато знаем за техни минали грешки. Бог иска да гледаме не на грозното в миналото на хората, а на красотата на новите създания, които Той сътворява от всеки, който е в Христос.

 

Молитва: О, Боже, помагай ни да гледаме на хората през Твоите очи. Нека виждаме в тях нови създания, каквито Ти искаш да бъдат всички Твои деца. Амин.

 

Мисъл за деня: За Бога е важно не толкова откъде идваме, а накъде сми си запътили.

Рут Баръл (Канзас)

 

Да се молим за: ХОРАТА, КОИТО СА НОВИ ВЪВ ВЯРАТА.

 

 

Остави коментар

Live Reply