Нови създания

Прочит: 2 Коринтяни 5:11-21

 

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“

                                                                     (2 Коринтяни 5:17)

 

Когато повярвах в Христос на деветнадесетгодишна възраст, мислех, че трябва да променя своята индивидуалност. Смятах, че християните трябва да са тихи и затворени, а за общителни и шумни хора като мен това е изключително трудно. Чувствах се, сякаш трябва да стана друг човек.

Когато пораснах във вярата, осъзнах, че промяната, която трябва да се осъществи в мен, трябва да е промяна на перспективата, увереност, че Бог има план за моя живот.

Открих, че Господ ни обича и ни е обичал дори преди да сме станали християни. Божиите деца са различни: изглеждаме различно, говорим на различни езици, имаме различни характери. И всичко това е част от Божия прекрасен план. Когато решим да следваме Исус, ние разбираме, че промяната в сърцата ни носи благословение и истински смисъл в нашия живот.

Бог ме е създал общителна и това ми помага да каня хора в църквата или на библейски уроци. Всички ние сме различни и трябва да сме благодарни на нашия Творец.

 

Молитва: О, Боже, приемаме с радост новия си живот в Теб. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог ни обича и винаги ни е обичал.

Синди Гарард (Флорида)

 

Да се молим за: НОВОПОВЯРВАЛИТЕ ХРИСТИЯНИ.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply