Ново начало

Прочит: 1 Йоан. 1:5-9

 

„Ако изповядваме греховете си, Той е верен и праведен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда.“

(1 Йоан. 1:9)

 

С жена ми изпълняваме едно свое старо желание – да си построим нов дом, където да живеем, след като се пенсионираме. Първата стъпка, която предприеха строителите, беше да разчистят терена – дървета, корени и всякакви боклуци. Сега вече можеше да пристъпим към самия строеж.

Започнах да търся паралели между това преживяване и моя живот. Бог обещава да го прочисти от корените и разнообразните клони на греха и суетния начин на живот, от съмнението, което се е напластило в сърцето ми.

Когато погледнах почистения за нашето ново жилище терен, благодарих на Бога, че ни очиства и освобождава, за да изпълни сърцата ни с надежда и покорство пред Него. На всеки, който приема Христовата жертва, Бог обещава нов живот.

Аз съм разбрал, че никога не е късно да отвърнеш на Божията покана. Господ няма да спре да хлопа на вратата на нашите сърца, докато не Му отворим и не Го поканим (Матей 7:7; Лука 11:9; Откровение 3:20).

 

Молитва: Небесни Татко, помогни ни да премахнем всичко, което стои на пътя ни към Теб. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Бог може да очисти живота на всеки човек.

Джеймс Кокс (Северна Каролина)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ИСКА ОТНОВО ДА СЕ ПРИБЛИЖИ КЪМ БОГА.

 

 

 

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply