Ново създание

Прочит: Ефесяни 2:1-7

„Затова ако някой е в Христос, той е ново създание; старото премина; ето, всичко стана ново.“
(2 Коринтяни 5:17)

През почивните дни със съпруга ми обичаме да гледаме едно предаване за ремонтиране на къщи. Винаги се впечатлявам от това как стари и непотребни сгради се превръщат във функциониращи жилища. Понякога основата е напълно неизползваема или покривът трябва да се подмени изцяло, а всичко това е трудно и скъпо. Най-интересно е, когато майсторите открият скрита красота в къщата, например запазен дървен под, скрит под праха и мръсотията. Накрая нещо, което се е смятало за непотребно, става част от живота на семейството.
Всичко това е невероятен процес – от изоставеното към потребното, от старото към новото. Сякаш къщата преминава през изцеление. Питам се дали Бог не гледа на нашия потенциал по подобен начин. Библията ни учи, че Той подновява всичко в нас. Също като старите къщи, и хората се нуждаят от промяна. Всеки има нужда от Божието възстановително дело.
Втората глава на Ефесяни обрисува силна картина на промяната, която Бог осъществява в нас чрез смъртта на Исус на кръста. Възкресението на нашия Спасител ни изкупва и ни прави способни да вършим добри дела. Ако това не е достатъчно удивително, Ефесяни 2:22 казва: „в който и вие се вграждате заедно с Духа за Божие обиталище“. Какъв прекрасен начин да погледнем себе си и хората около нас!

Молитва: Небесни Отче, благодарим Ти за новия живот, който ни даваш в Христос. Амин.

Мисъл за деня: Бог може да ме възстанови и обнови.
Катрин Бригс (Илинойс)

Да се молим: ДА ГЛЕДАМЕ НА СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ ТАКА, КАКТО БОГ ГЛЕДА НА НАС.

Остави коментар

Live Reply