Нужда от помощ?

Прочит: Матей 26:36-39

 

„… и се молеше, като казваше: Отче Мой, ако е възможно, нека Ме отмине тази чаша; не обаче както Аз искам, но както Ти искаш.“

(Матей 26:39)

 

Нося този стих от Матей на едно листче в портмонето си, защото ми помага да гледам живота в перспектива. Твърде дълго съм позволявал арогантността и гордостта да определят решенията ми в трудни ситуации. С идеята, че Библията в джоба ми е някакъв магически предмет, съм си мислел, че имам контрол над всичко. Само в най-спешни случаи съм се обръщал към Бога за сила и водителство.

Едва когато започнах да чета Божието слово редовно, разбрах, че ако разчитам на Неговата сила винаги, а не само в моменти на отчаяние, Бог ще ме води и учи как да се справям с трудностите. Цитираните днес думи от Матей ми напомнят, че дори Исус преминаваше през тежки моменти на отчаяние и тогава се обръщаше към Своя небесен Отец. Колко повече ние се нуждаем от Неговото водителство във всяка стъпка от житейския си път!

 

Молитва: Боже, благодарим Ти, че винаги ни водиш, особено когато животът ни изправя пред сериозни предизвикателства. Амин.

 

Мисъл за деня: Аз вярвам, че Бог приготвя пътя пред мен.

Кристофър Роуи (Северна Каролина)

 

Да се молим за: ТЕЗИ, КОИТО СМЯТАТ, ЧЕ НЯМАТ НУЖДА ОТ ПОМОЩ.

Остави коментар

Live Reply