Няма да останем в нужда

Прочит: Матей 6:25-34

 

„А Този, Който дава семе на сеяча и хляб за храна, ще даде и ще умножи вашето семе за сеене и ще прави да изобилват плодовете на вашата правда.“

(2 Коринтяни 9:10)

 

Младите пастори в нашата църква изпитваха финансови затруднения през 90-те години на миналия век. В продължение на няколко месеца не получавахме редовно своите възнаграждения. Казаха ни, че сметките се проверяват заради някакви нередности.

Семействата ни зависеха от тези пари и не знаехме как ще посрещаме нуждите си. Благодаря на Бога, че никой от нас не напусна служението, напротив – то стана още по-ефективно. Добри хора със собствен бизнес подпомагаха дейността ни. Всички намирахме утеха в думите от Матей 6:33: „Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда; и всичко това ще ви се прибави“.

Беше истинско изпитание да се грижим за своите църкви и за семействата си, но Исус ни е обещал: „Вземете Моето иго върху себе си и се научете от Мен; защото съм кротък и смирен по сърце; и ще намерите покой на душите си“ (Матей 11:29). Можем да сме сигурни, че Христос изпълнява това обещание!

 

Молитва: Любящи Спасителю, благодарим Ти, че отговаряш на нашите нужди и ни даваш мир. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Ако искам да изпълнявам Божията воля, ще намеря смисъл и ще получа мир.

Бенджамин Лал (Индия)

 

Да се молим за: СЕМЕЙСТВАТА НА ЦЪРКОВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ.

 

 

Остави коментар

Live Reply