Няма излишни части

Прочит: Изход 31:1-11

 

„Виж, Аз повиках на име Веселеил… и го изпълних с Божия Дух, с мъдрост, със способност, със знание и с всякакво изкуство.“

                                                                          (Изход 31:2-3)

 

Случвало ли ви се е да сглобявате нещо и накрая да се окаже, че остават излишни части? Дори не можете да си представите къде точно би било мястото им. Събраните и сглобени части изглеждат перфектно цяло. Всичко работи. Но след време разбирате, че нещо липсва и откривате мястото на „излишните части“. Много такива части ние дори не забелязваме, но те са важни в конструкцията, в която са вложени.

Църквата много прилича на един такъв механизъм. Служението на някои хора е видно за всички – пастори, учители, певци. Но истината е, че Бог вижда всички нас по еднакъв начин – всички сме еднакво ценни за Него. В Изход 31 четем как Той е дарил един мъж с особени умения в занаятите. Този човек е получил дарба да работи с ръцете си.

Всеки от нас е ценен за Бога. Може би не сме призовани да проповядваме или да учим другите, но имаме дарба да служим. Всеки от нас има различни способности. Дарбата на Веселеил „във всяко изкуство“ беше също толкова ценна, колкото дарбата на Моисей, който изведе народа от Египет. Дори нашето служение да не се вижда от всички, за Бога то е важно.

 

Молитва: Любящи Боже, помогни ни да разберем, че всеки от нас е важен в служението. Молим се в името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Всеки от нас има роля и място в тялото Христово.

Тери Секстън (Тенеси)

 

© The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

Остави коментар

Live Reply