Няма разлика

Прочит: Галатяни 3:26-29

„Понеже няма разлика между юдеин и грък, защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават. Защото „всеки, който призове Господнето име, ще се спаси“.“
(Римляни 10:12-13)

Никога не си бях помислил, че цветът на кожата е някакъв проблем, до трети клас. Всички ученици трябваше да попълним документ с рутинна информация като име, адрес, възраст. Тази част беше лесна за попълване. Но един въпрос ме притесни. Вдигнах ръка и помолих учителката да ми помогне: „Раса (посочете)“. Тя ми каза да напиша расовата принадлежност на баща си. Това не ми помогна много, защото той ми беше казвал, че е американец, въпреки че е от смесен афроамерикански и испански произход, докато майка ми е бяла.
С времето все повече виждах, че хората гледат на семейството ми по-особено. Чувствах, че не се вписвам. Но те ме научиха, че Бог е създал и цени всеки един човек. Всички сме специални по свой начин и трябва да се обичаме, независимо от това как изглеждаме. Какъвто и да е нашият произход, трябва да знаем, че всички сме Божи деца.

Молитва: Боже, благодарим Ти, че си създал всички нас специални. Помогни ни да се приемаме като равни, защото всички сме Твои деца. Амин.

Мисъл за деня: Божието семейство е пъстроцветно.
Бриана Пар (Тексас)

Да се молим за: СЕМЕЙСТВА СЪС СМЕСЕН БРАК.

Остави коментар

Live Reply