Обърната перспектива

Прочит: 2 Коринтяни 4:18 – 5:1

 

„… не гледаме на видимите, а на невидимите неща; защото видимите са временни, а невидимите – вечни.“

                                                                   (2 Коринтяни 4:18)

 

Преди много години работих за един фотограф. Едно от задълженията ми беше да подготвям негативите за снимките. Това, което там е тъмно, при проявяването става светло, а светлите места на негатива излизат тъмни на снимката.

В света, в който аз живея, също има тенденция да обръщаме нещата наопаки. Притежанията се ценят изключително много. Хората мислят, че е важно да имат нова кола, последен модел мобилен телефон, най-хубавата къща, независимо дали могат да си позволят всичко това. Те често са готови да жертват по-ценните си притежания – небесните – за да се сдобият с тези преходни ценности.

Нашият Бог ни прощава и ни учи да използваме земните си притежания, за да Го възхваляваме, да проявяваме гостоприемство, да се отзоваваме на нуждите на хората, да се отнасяме търпеливо с тях. Нека Бог ни помогне да обърнем в правилната посока своите приоритети, като помним, че видимите неща са временни, а невидимите – вечни.

 

Молитва: Отче, помагай ни да виждаме живота през Твоята перспектива. Амин.

 

Мисъл за деня: Когато преобърнем своята гледна точка, ще се научим да ценим съкровищата, които имаме на небето.

Тери Мофит (Арканзас)

 

Да се молим за: ФОТОГРАФИТЕ.

 

 

© 2015 The Upper Room, Inc., a ministry of GBOD, All rights reserved.

 

Остави коментар

Live Reply