Обещанието на пролетта

Прочит: Лука 23:39-43

 

„А Исус му отговори: Истина ти казвам, днес ще бъдеш с Мен в рая.“

(Лука 23:43)

 

Докато се разхождах из гората в един пролетен ден, небето беше покрито с облаци. Дърветата все още бяха голи, а когато се изкачих на един хълм, внезапният порив на вятъра пробуди в мен чувство на тъга. В онзи момент сякаш Бог беше далече.

Внезапно попаднах на неочаквана гледка – едно малко синьо цвете се подаваше от нападалите сухи листа. Усещането за самота ме остави. Пролетта идваше и Бог ми изпращаше послание, че е близо до мен. Дори когато Божите благословения ни изглеждат далечни, Неговите обещания ще се изпълнят, както след зимата непременно идва пролетта. Ако не ги забравяме, докато чакаме Бога, няма да губим увереност. Нека благодарим на Бога и да помним разпънатия до Исус разбойник, който получи обещание в последния си час. Един ден ще бъдем с Исус в рая!

 

Молитва: Господи, помагай ни, когато светът изглежда мрачен, да насочваме погледа си към Твоята светлина и слава. В името на Исус. Амин.

 

Мисъл за деня: Дори във време на тъга Бог изпраща послание на надежда и радост.

Гари Крам (Вирджиния, САЩ)

 

Да се молим за: НЯКОЙ, КОЙТО ТЪРСИ БОГА.

Остави коментар

Live Reply