Обещанието на прошката

Прочит: Матей 6:9-15

„Защото ако вие простите на човеците прегрешенията им, то и небесният ви Отец ще прости на вас.“
(Матей 6:14)

Преди години стоях на стълбите пред дома ни с един човек, който разбиваше сърцето ми. Обляна в сълзи и изпълнена с гняв, успях да преглътна всичко, но се заканих, че няма да оставя нещата така. Искаше ми се да мога да кажа „Прощавам ти“. Отне ми дълго време, за да осъзная, че подхранването на гнева и отказът да простим не ни отнемат болката. Просто я отлагат.
Библията ни напомня, че за да ни се прости, трябва да простим. Не познавам хора, които не се нуждаят от прошка. И въпреки това понякога задържаме горчивината в себе си и губим това, което може да ни освободи – прошката. Тя не означава, че виновният няма да си понесе последствията от постъпките, а че ние се отказваме да се саморазправяме и предаваме всичко в ръцете на Бог, Който единствен може да се справи. Когато се разкайваме, Той ни прощава. Нека като Божи деца да бъдем също толкова готови да прощаваме на своите ближни.

Молитва: Господи, помогни ни да прощаваме на тези, които ни нараняват, както Ти прощаваш на нас. Амин.

Мисъл за деня: С благодарност за Божията прошка ще прощавам на хората.
Кристин Бейкър (Луизиана)

Да се молим за: ПОМОЩ ДА ПРОСТИМ НА НЯКОГО.

Остави коментар

Live Reply